Kontakt

DANE KONTAKTOWEBiuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. M. Karłowicza 13 lok. 6
40-145 Katowice
tel.: +48 693 635 485
tel.: +48 697 232 111fax: +48 32 700 31 15 biuro@bcwb.pl
NIP: 634-283-39-82
Regon: 360531307

NR KRS 0000537472
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 6.000,00 PLN

 
Grażyna Swołek
Dyrektor Zarządzający

tel.: +48 693-635-485
e-mail: grazynaswolek@bcwb.pl
 
Piotr Pyka
Dyrektor Jednostki

tel.: +48 697-232-111
e-mail: piotrpyka@bcwb.pl
 
Ewa Gładysz
Dyrektor Finansowy

tel.: +48 608-367-601
e-mail: ewagladysz@bcwb.pl

 

formularz KONTAKTOWyAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana korespondencji przekazanej przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego. 
Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, aby Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-145, ul. M. Karłowicza 13 lok. 6, przetwarzała moje dane osobowe w celu rozpatrzenia korespondencji przekazanej przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. M. Karłowicza 13 lok. 6
40-145 Katowice
tel.: +48 693 635 485
tel.: +48 697 232 111
fax. +48 32 700 31 15
biuro@bcwb.pl