Aktualności

22.03.2019 R.

20 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.


21.03.2018 R.

09 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (2018/C 092/06), zawierający aktualny wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów budowlanych.


16.08.2017 R.

11 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (2017/C 267/04), zawierający aktualny wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów budowlanych.


27.03.2017 R.

27 marca 2017 roku został uaktualniony Zakres Akredytacji Biura Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. w obszarze certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+, w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).


14.03.2017 R.

10 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (2017/C 076/05), zawierający aktualny wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów budowlanych.

02.11.2016 R.

28 października 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (2016/C 398/09), zawierający aktualny wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów budowlanych.

13.06.2016 R.

10 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (2016/C 209/03), zawierający aktualny wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów budowlanych.


12.04.2016 R.

8 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (2016/C 126/04), zawierający aktualny wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów budowlanych.

04.04.2016 R.

15 marca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

16.11.2015 R.

13 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (2015/C 378/03), zawierający aktualny wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów budowlanych.


Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. M. Karłowicza 13 lok. 6
40-145 Katowice
tel.: +48 693 635 485
tel.: +48 697 232 111
fax. +48 32 700 31 15
biuro@bcwb.pl