KIM JESTEŚMY

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. jest bezstronną i niezależną jednostką
certyfikującą wyroby.
Kompetencje i doświadczenie personelu Biura w obszarze badań i certyfikacji wyrobów budowlanych, gwarantują usługi w pełni spełniające potrzeby i wymagania klientów, oraz prowadzenie procesów certyfikacji zapewniających zaufanie wszystkich zainteresowanych stron.
Oferujemy usługi certyfikacyjne w systemie europejskim i krajowym, w obszarze regulowanym prawnie w zakresie:
  • certyfikacji stałości właściwości użytkowych,
  • certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji,
  • certyfikacji zakładowej kontroli produkcji,
dla następujących grup wyrobów budowlanych:
  • membrany,
  • wyroby do budowy dróg,
  • geotekstylia,
  • wyroby do izolacji cieplnej.
Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. udostępnia swoje usługi dla wszystkich klientów, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego, członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub grupie, bez stawiania nieuzasadnionych wymagań finansowych i innych.

Zapewniamy zachowanie poufności wszystkich informacji uzyskanych lub tworzonych podczas realizacji działalności certyfikacyjnej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.

Naszym celem jest świadczenia profesjonalnych usług i odpowiedzialność w zakresie wykonywanej działalności.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług.
 

 

 

polityka jakości

POBIERZ

deklaracja bezstronności

POBIERZ

rada zarządzająca ds. certyfikacji

POBIERZ
Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. M. Karłowicza 13 lok. 6
40-145 Katowice
tel.: +48 693 635 485
tel.: +48 697 232 111
fax. +48 32 700 31 15
biuro@bcwb.pl